unia europejska

Kategorie

Archiwa

Kalendarz

Maj 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Najnowsze wpisy

Zwalcz stres

Projekt „ZWALCZ STRES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3: Programy polityki zdrowotnej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Wzmocnienie potencjału w zakresie radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami u 1000 osób (600 kobiet, 400 mężczyzn) zamieszkujących Województwo Lubelskie zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 15 roku życia, osiągnięty do 31 stycznia 2020 r.
Dzięki projektowi zostanie też zwiększony poziom wiedzy na temat stresu i jego konsekwencji dla zdrowia u co najmniej 1000 osób oraz zwiększenie świadomości na temat wpływu stresu na organizm, sposobów zapobiegania i radzenia sobie ze stresem.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL Zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy. Cel ten przewiduje podejmowanie działań dotyczących realizacji programów zdrowotnych w zakresie przeciwdziałania schorzeniom istotnie wpływającym na dezaktywizację zawodową. W ramach interwencji przewidziane do realizacji są działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Zaplanowane działania powinny przyczynić się do wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej, co bezpośrednio wpłynie także na wydłużenie aktywności zawodowej odbiorców wsparcia.
Działania te zniwelują zagrożenie jakie niesie dla zdrowia i aktywności zawodowej problem chorób odstresowych i zaburzeń somatoformicznych. Projekt przyczyni się zatem do przeciwdziałania dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do: 1000 osób (600 kobiet i  400 mężczyzn) zamieszkujących zgodnie z KC Województwo Lubelskie, w wieku aktywność zawodowej, tj. powyżej 15 roku życia, które dotyka problem stresu, w związku z aktywnością zawodową. Preferowane będą grupy zawodowe, u których obiektywny poziom stresu jest podwyższony, tj. kadra zarządzająca, pracownicy służby zdrowia, służby mundurowe; w tym policja, wojsko, straż pożarna oraz górnicy, kierowcy zawodowi, operatorzy urządzeń i osoby związane z sektorem budowlanym.

Formy realizacji projektu

Zadania programu będą realizowane poprzez warsztaty w grupach oraz indywidualne konsultacje z psychologiem.

Zajęcia maja na celu:
• zapoznanie uczestników z objawami stresu oraz konsekwencjami dla zdrowia,
• zrozumienie działania stresu i zidentyfikowanie mechanizmów radzenia sobie z nim,
• poznanie związku między cechami osobowości a stresem zawodowym,
• nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
• podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń jakie niesie ze sobą stres w otoczeniu uczestników projektu.

Termin realizacji projektu

01.08.2018 – 31.01.2020

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu to 788 000,00 PLN, w tym 669 800,00 PLN to wkład Funduszy Europejskich.

Aktualności

Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://zwalczstres.com/

Dokumenty do pobrania

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin projektu
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Skontaktuj się z nami

Wschodnia Agencja Transferu Technologii Sp. z o.o.

  • ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin
  • 792 848 595
  • biuro@wat-tech.pl