unia europejska

Kategorie

Archiwa

Kalendarz

Maj 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Najnowsze wpisy

Rafał Pilarski

Cel szkolenia

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców w zakresie skutecznego ubiegania się o zamówienia publiczne. Nabycie kompetencji w zakresie aktywnego uczestnictwa w krajowym rynku zamówień publicznych. Zdobycie wiedzy na temat przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych. Dobycie wiedzy na temat specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz prawidłowego sporządzania ofert.

Program

 1. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Polsce;
 2. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych;
 3. Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień (tryby otwartej i ograniczonej konkurencji, tryby zamkniętej konkurencji i zamówienie z wolnej ręki, możliwości kształtowania przez wykonawców opisu przedmiotu zamówienia wynikające z procedur negocjacyjnych); Informacje o podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze
 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert (cenowe i merytoryczne, wzór umowy, możliwości wyjaśniania i zmiany treści SIWZ);
 5. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia, Spełnianie warunków przez konsorcja oraz powoływanie się na zasoby i potencjał osób trzecich, możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców, rodzaje dokumentów, których może żądać zamawiający, uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów, przesłanki wykluczenia wykonawcy);
 6. Przygotowanie oferty (przygotowanie oferty zgodnie z wymogami SIWZ lub zaproszenia do składania ofert, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, procedura składania oferty, złożenie wadium);
 7. Proces oceny ofert (otwarcie ofert, proces oceny: wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia treści oferty, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty / unieważnienie postępowania);
 8. Umowy w sprawie zamówienia publicznego (obowiązki wykonawcy związane z zawarciem umowy , zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, zmiany i odstąpienia od umowy);
 9. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga).

Trener

Rafał Pilarski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Pracownik Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp.k., praktyk Prawa Zamówień Publicznych – doradza zamawiającym i wykonawcom na wszystkich etapach postępowania o udzielenie Zamówień Publicznych oraz w zakresie sporów sądowych związanych z wykonywaniem umów o Zamówienia Publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autor dokumentacji przetargowych, opinii prawnych z zakresu PZP, audytor syst. udzielania ZP w JST, szkoleniowiec. Aktywny trener z zakresu PZP –  zrealizował ponad 300 godzin szkoleniowych oraz 300 godzin doradczych dla MŚP w zakresie Zamówień Publicznych.

Szczegóły szkolenia

Zamówienia publiczne

Skontaktuj się z nami

Wschodnia Agencja Transferu Technologii Sp. z o.o.

 • ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin
 • 792 848 595
 • biuro@wat-tech.pl