unia europejska
Aktualne szkolenia
 • Dodano przez Julia Mirecka
 • Data dodania Wrzesień 26, 2018
 • Trener

Zwalcz stres

Projekt „ZWALCZ STRES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników...

 • Dodano przez Julia Mirecka
 • Data dodania Wrzesień 5, 2018
 • Trener Rafał Pilarski

Zamówienia publiczne dla MŚP

Cel szkolenia Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców w zakresie skutecznego ubiegania się o zamówienia publiczne. Nabycie kompetencji w zakresie aktywnego uczestnictwa w...

 • Dodano przez Julia Mirecka
 • Data dodania
 • Trener Mateusz Gabryel

Prawo budowlane dla MŚP

Cel szkolenia Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców w zakresie skutecznego realizowania inwestycji i zleconych robót budowlanych. Nabycie przez przedsiębiorców oraz ich pracowników...

 • Dodano przez admin
 • Data dodania Sierpień 29, 2018
 • Trener Marcin Bernacki

Modele biznesowe oraz zarządzanie ryzykiem w organizacjach

Cel szkolenia Projektowanie modeli biznesowych dedykowanych nowym innowacyjnym przedsięwzięciom, wg metodyki Business Model Canvas oraz przygotowanie kadr zarządzających do kompleksowej...

 • Dodano przez admin
 • Data dodania Sierpień 24, 2018
 • Trener Ilona Krasoń

RODO – teoria i praktyka

Cel szkolenia Szkolenie jest adresowane głównie do osób odpowiedzialnych prawnie, w ramach Organizacji klienta, za ochronę danych osobowych; osób, które...

Usługi doradcze

 • Tworzenie identyfikacji wizualnych
 • Wdrażanie RODO w przedsiębiorstwie
 • Budowa strategii marketingowej
 • Opracowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie ryzykiem i szansami
Skontaktuj się z nami

Wschodnia Agencja Transferu Technologii Sp. z o.o.

 • ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin
 • 792 848 595
 • biuro@wat-tech.pl